Siirry suoraan sisältöön

Wanda O Rly

Kuvaaja Marianne Hautsalo

Työpajat & luennot

Tehdään yhdessä jotain kehittävää!

Autan ihmisiä ja organisaatioita kasvamaan, kehittämään käytäntöjään ja toimimaan kestävästi – niin sosiaalisesti kuin ekologisesti. Työpajojen ja luentojen fokus määräytyy aina asiakkaan tarpeen mukaan, joten ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää. Alla esimerkkejä aihealueista, jotka kuuluvat monipuolisen osaamiseni piiriin.

 • Toimiva viestintä on kaiken tiimi- ja asiakastyöskentelyn pohja. Ilman sujuvaa viestintää parhaatkin aikeet jäävät ideatasolle.
 • Sisäisen viestinnän sujuvuudessa avaintekijöitä ovat selkeät yhteisesti sovitut käytännöt, sekä niitä noudattamaan sitotutunut positiivisesti asennoitunut porukka. Asiakastyössä tarvitaan puolestaan joustavuutta, kunnioitusta sekä kykyä luoda luottamuksellista ilmapiiriä.
 • Tutustun mielelläni yhteisönne taustoihin ja opettelen tunnistamaan vahvuutenne sekä pullonkaulanne. Taustatyön pohjalta laadin juuri teille sopivan viestintätyöpajan, jossa yhdessä opettelemme vaalimaan sitä mikä toimii, korjaamaan sen mikä vuotaa.
 • Yhteisön ekologisuus on yhtälailla arjen käytännöissä, kuin suurissa päätöksissä. Liiketoiminta, palvelut, tuotteet, yhteisö, käytännöt, kulttuuri ja yksilöt – työpajassa nostetaan tarkasteluun kaikki organisaation tasot ja arvioidaan niitä ekologisen kestävyyden kannalta. Suunnittelemme yhdessä juuri teidän organisaatiollenne parhaat ratkaisut, jotka integroituvat luontevasti osaksi päivittäistä toimintaa ja luomme prosesseille ylläpito- ja jatkokehityssuunnitelmat.
 • Ekologisuus on ennenkaikkea ajattelutavoissa. Siksi työpajassa keskitytään jopa käytäntöjä enemmän tietotason kasvattamiseen ja asenteiden rakentavaan pohtimiseen. Työpaja alustetaan aimo annoksella ympäristöekologista tutkimustietoa, joka juurruttaa yhdessä linjatut toimenpiteet todellisuuteen ja antaa niille konkreettisen merkityksen.
 • Viherpesun aika on ohi! Maailma ei muutu, jos emme itse ole valmiita muuttumaan.
 • Faktantarkistus on tänä päivänä luku- ja uimataitoon verrattavissa oleva kansalaistaito ja oikean tiedon vaaliminen on sivistyksen jatkumisen edellytys. Internet on nopein keinomme hankkia tietoa, mutta se on myös pullollaan misinformaatiota, joka ottaa lukuisia vaikeasti tunnistettavia muotoja.
 • Faktantarkistustyöpajassa opitaan mm.
  • miten arvioidaan tiedon luotettavuutta
  • mistä tunnistaa luotettavan lähteen
  • erilaisia faktantarkistustekniikoita
  • faktantarkistustyökaluja
  • kriittistä ajattelua
  • tunnistamaan oman tiedon rajat
  • miten omat asenteemme tekevät meistä alttiita.
 • Faktantarkistaminen Internetissä on yhtä tärkeää, kuin liikennessäännöt liikenteessä. Kun tiiminne hallitsee faktantarkistamisen perusteet, vältytte noloilta tilanteilta, virheellisiltä lausunnoilta ja viestintäkriiseiltä.
 • Organisaatiot odottavat työntekijöiltään yhteistyötaitoja poikkeuksetta, mutta usein töitä aloitettaessa kaikki huomio kiinnittyy itse tehtävään ja monet työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen liittyvät kysymykset voivat jäädä vaille vastausta.
  • Miten syntyy luottamus?
  • Miten luodaan ja ylläpidetään motivaatiota?
  • Mikä on kenenkin rooli ja millaista toimijuutta rooleihin liittyy?
  • Onko tiimissä valtarakenteita ja onko ne tehty näkyviksi?
  • Kokevatko tiimliäisten omistajuutta omaan työhönsä?
  • Kuinka epäkohdista voi raportoida ja kenelle?
  • Onko ylipäätään mahdollista tulla kuulluksi tai muuttaa mitään?
 • Jos yhteistyö takkuaa, tai motivaatio ja ryhmähenki ovat kaipaavat elvytystä, on tiimidynamiikkaa yleensä syytä tarkastella päivittäisiä käytäntöjä syvemmältä.
 • Tiimityöpajassa tuuletetaan ilmapiiriä ja luodaan arkirutiineja mielekkäämpiä kohtaamisia tiimliäisten välille niin yksilöittäin kuin ryhmässä. Harjoitellaan dialogisuutta ja selkeytetään sekä luodaan tarvittaessa uusia sääntöjä ja käytäntöjä. Lisäksi huolehditaan, että kaikki tulevat kuulluksi ja paneudutaan mahdollisiin epäkohtiin, jonka jälkeen niille kehitetään ratkaisut yhdessä sovittuja periaatteita noudattaen.
 • Työpaja on tarkasti räätälöity juuri teidän tarpeisiinne ja perustuu huolella tehtyyn taustatyöhön.
 • Mitä eroa on hyötypelillä ja pelillistetyllä sovelluksella? Voiko ihan mitä vaan pelillistää? Ja jos voi, kannattaako?
 • Lasten kotiläksyistä aina isojen yritysten prosesseihin, pelillistäminen ja pelillisyys ovat trendejä jotka leikkaavat modernin yhteiskunnan läpi.
 • Vaikka itse ei (tietoisesti) vapaa-ajallan pelaisikaan, on pelillisyyttä hyödyllistä ymmärtää jos työskentelee esim. oppimisen, palvelumuotoilun, prosessien tai johtamisen parissa.
 • Yleishyödyllisen tietopaketin lisäksi tämä työpaja laaditaan tapauskohtaisesti vastaamaan organisaation tarpeita lopputulemanaan konkreettisia pelillisiä työkaluja tai pelikonsepteja.
 • Kuinka erottautua somen infotulvasta ja puhutella haluamaansa yleisöä? Kun katsojilta kysytään, nousevat relevantin asiasisällön ohella esittäjän aitous, samaistuttavuus ja asianomistajuus keskiöön.
 • Tässä työpajassa perehdytään siihen, miten aiheesta kuin aiheesta tehdään elämyksellisiä sisältöjä, jotka tempaavat katsojan matkaasi.
 • Esittämisen elämyksellisyyttä harjoitellaan ensin jokaiselle mieluisten ja tuttujen aiheiden äärellä, jonka jälkeen sovellamme tätä tietoa yhdessä organisaationne ydinaiheisiin.
 • Työpajan lopputuloksena on organisaatiollenne hiottu sisällöntuotantoprosessi, lukuisia valmiita sisältöaihioita tiekarttoineen sekä harjoituksissa syntyneitä julkaisuvalmiita sisältöjä.

Referenssit

previous arrow
Slide

”Kaikki osallistujat kokivat työpajan erinomaiseksi. Työpaja antoi meille reilusti aiempaa syvempää tietoa aiheesta, läpinäkyvyyttä omaan organisaatioomme työntekijöiden yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuuden parantamiseksi sekä ensimmäisen version yrityksemme yhdenvertaisuusohjelmasta, jota tulemme jatkossa hyödyntämään ja päivittämään. Kiitos Wanda! Tästä on hyvä jatkaa.”

Palaute yhdenvertaisuustyöpajasta
- Jussi Ultima, CEO, Zaibatsu Interactive

Slide

”Mahtavasti rakennettu webinaari joka ylläpiti mielenkiintoa loppuun asti. Tehtävät olivat äärimmäisen mielenkiintoisia ja herättivät paljon koskettavia keskusteluja. Yhteenvetona kehittyi neljän i:n sääntö: ihmisten inspiroitumisesta innostuu itsekin!”

Elämyksellinen sisällöntuotanto digitaalisille alustoille -webinaari
- Digimagia-hanke

Slide

”Wanda otti lavan ja yleisön tottuneesti haltuunsa ja elävöitti esityksellään koko konferenssin. Hänen esityksensä kirvoitti paljon keskustelua: Hän ei vain opettanut akateemikoille pelillistämistä ja pelien julkaisemiskelpoiseksi tekemisen käytännön realiteetteja. Hän myös inspiroi ja innoitti yleisöään silminnähden.”

Palaute keynote puheenvuorosta Academic Mindtrek -tapahtumassa
- Emma Varjo, Industry Co-Chair of Academic Mindtrek 2023

Slide

”Wandan läsnäolo on aitoa ja rehellistä, hän osaa rakentaa hienosti pohjaa tärkeille keskusteluille. Jopa online-koulutuksessa Wanda onnistui luomaan turvallisen tilan, jossa toisilleen tuntemattomat osallistujat uskalsivat esittää eriäviä näkemyksiä ja jakaa kokemuksia. ”

Palaute Fantasy & Duty: Sexually conscious game design -työpajasta
- Taina Myöhänen, President (2019-2022), We In Games Finland

next arrow

Voin myös räätälöidä työpajan teeman ja sisällöt täysin tarpeidenne mukaan. Kysy rohkeasti lisää!

Kuvaaja Marianne Hautsalo

Asiakkaat ja kumppanit