Tietoja

Kuka on wanda?

Olen Wanda – fyysikko, opettaja, pelialan ammattilainen, kriittisen ajattelun enkeli ja luonnonrakastaja. Olen drag-taiteilija ja tiedeviestijä. Aktivisti ja vaikuttaja. Tavallinen veronmaksaja ja transvestiitti.

Olen itsenäinen sisällöntuottaja ja pitkästä tittelilistasta huolimatta en ota itseäni liian vakavasti. Kirjoitan blogeja, teen videoita ja olen sosiaalisessa mediassa aktiivinen persoona. Tiede, ympäristö, kestävä kehitys ja dialogisuus ovat minulle sydämen asioita. Haluan toiminnassani sivistää, pohtia, viihdyttää, keskustella ja välittää tunteita, olla läsnä ja kohdata – viettelyksen ja huumorin keventämänä, mutta koko sydämestäni.

Wanda O Rly on taiteilijanimeni, joka heijastaa ajatusta tieteellisestä ajattelusta lapsenomaisen ihmettelyn ja terveen skeptisyyden yhdistelmänä. Wanda tulee englanninkielen sanasta “wonder”, eli ihmetys ja O Rly on puhekielinen ilmaisu skeptiselle kyseenalaistukselle “Oh really?”.

Oikea nimeni on Valtteri Lahti. Wanda ja minä olemme yksi ja sama henkilö. Ajatukseni ja arvoni säilyvät, vaikka meikkaisin naamani. Persoonani pysyy samana, vaikka muuttaisin kehollista ilmaisuani. Olen avoin, innokas, pohtivainen ja lempeä – koroilla tai ilman.

Wanda O rly palveluntuottajana

Minulla on luonnontieteilijän tausta ja opettajan pätevyys. Lisäksi minulla on useamman vuoden kokemus henkilöstö- ja projektijohtamisesta tuulisessa startup-maailmassa. Olen myös innokas esiintyjä ja itseilmaisussani rohkea. Monipuolista osaamistani ja ainutlaatuista olemustani hyödyntäen tarjoan palveluita kouluttajana ja esiintyjänä. Olen avoimen, läsnäolevan ja tiedostavan dialogin horjumaton kannattaja ja etsin uusia, rohkeita ja tehokkaita tapoja tuottaa asiakkailleni lisäarvoa tieteellisen tiedon ja kriittisen ajattelun avulla.

Tieto ja ajattelu muuttuvat todellisuudeksi tekojen kautta ja tekoihin pystyvät niin yritykset ja yhdistykset, kuin yksittäiset ihmiset ja yhteisöt. Työni ulottuu näihin kaikkiin. Osioista palvelut ja kumppanuudet löydät kuvauksia niistä keinoista, joilla voin auttaa sinua ja organisaatiotasi kehittymään.

Minulle on kertynyt matkan varrella lukuisia titteleitä fyysikosta drag-taitelijaan ja opettajasta johtajaan. Itse ajattelen ennen kaikkea olevani muuttuvan maailman tarkkailija ja vaikuttaja. Toimintani ytimessä ovat tiede, ympäristö, kestävä kehitys, ihmisyys, muuttuva maailma ja työelämän murros. Halusimme tai emme, nämä teemat koskettavat meitä kaikkia yhä enenevissä määrin. Siksi haluan löytää kanssasi yhteisen kielen ja auttaa sinua vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin ja kasvattamaan toimintaasi kestävästi.

Tiede kuuluu kaikille

Ilmastonmuutos, biodiversiteettikriisi, teknologian kehitys, kiertotalous, yhteiskunnan rakenteiden muutos, sosiaaliset trendit, alakulttuurit ja elämäntavat. Oman liike- tai yhdistystoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden ymmärtäminen on haastavaa maailmassa, jonka fyysiset ja sosiaaliset olosuhteet muuttuvat ennennäkemättömällä vauhdilla.

Jotta pää ei menisi aivan sekaisin, tarvitaan kiintopisteitä joihin ajattelunsa uskaltaa luotettavasti ankkuroida. Lisäksi tarvitaan suunnistusperiaatteita joihin voi luottaa tehdessään retkiä tuntemattomaan.

Parhaiten toimivaksi testatut kiintopisteet ja periaatteet löytyvät tieteestä. Tieteelle ominainen kriittinen ajattelu on modernin ihmisen sopeutumistaitojen ytimessä. Sen avulla opimme tuntemaan tietomme rajat, arvioimaan väitteitä sekä hankkimaan uutta tietoa luotettavasti.

Tieteellinen ajattelutapa on yhdistelmä uteliaisuutta ja tervettä skeptisyyttä. Se on huolellista ja monipuolista havainnointia ja johdonmukaista päättelyä. Se on ennakkoluuloista ja -asenteista luopumista sekä läpinäkyvyyden vaalimista. Se on perusteellista ja reilua. Kaikki eivät voi olla tohtoreita ja tutkijoita, mutta kuka tahansa voi oppia ajattelemaan tieteellisesti. Tieteellinen ajattelutapa voimauttaa sekä yksilön että organisaation.

Oikean ja oleellisen tiedon löytäminen voi olla uuvuttavaa kenelle tahansa harhaanjohtavan misinformaation, puolitotuuksien ja pinnallisen hömpän maailmassa. Jos työkalut toden ja valheen erottamiseen eivät ole riittävät, voi päätyä äänestämään populistia, maksamaan maltaita huijareille, tai jopa hengenvaaraan korvatessaan lääketieteen uskomushoidoilla.

Jos taas kansalaisten tieteellinen lukutaito on riittävällä tasolla, tieteenvastainen toiminta joutuu ahtaalle ja läpinäkyvyys sekä luottamus yhteiskunnassa paranevat. Tämä on kaikkien etu. Lisäksi demokratia kiittää, kun todennetusti hyvät ratkaisut ja käytännöt saavat kannatusta ja ennakkoluulojen sekä poliittisen valtapelin painoarvo vähenee.

Mm. näistä syistä harjoitan ja opetan tieteellistä ajattelutapaa osana sisällöntuotantoani ja palveluitani.

Ihmisiä ymmärtämässä

Teknisestä pätevyydestäni huolimatta yhteistyötaitoni ja kykyni kohdata ihmisiä ovat osoittautuneet työelämässä toistuvasti tärkeimmiksi vahvuuksiksini. Kykenen tuomaan tiimeihin paljon kaivattua sosiaalista liimaa, joka kehittää työpaikkakulttuuria työyhteisön näköiseksi ja tekee siten päivittäisestä työstä mielekkäämpää.

Olen viimeisimmät vuodet työurallani toiminut pelialalla osana tiivistä ja monialaista asiantuntijatiimiä. Monialaisessa tiimissä kyvykkäät asinatuntijat katsovat maailmaa, ihmisiä ja kehittämäänsä tuotetta usein hyvin erilaisten linssien läpi. Hyvästä tahdosta huolimatta yhteisen kielen löytäminen voi tällöin olla vaikeaa.

Oma vahvuuteni viestinnässä yksilöiden kohtaajana on osoittautunut firmallemme arvokkaaksi ja olen onnistunut purkamaan merkittäviä pullonkauloja tuotannostamme. Tästä syystä minut nimitettiin tiimin johtoon vuoden 2018 lopulla. Tässä roolissa olen aktiivisesti kehittänyt ohjaus- ja valmennustaitojani sekä firmamme työpaikkakulttuuria ja käytäntöjä.

Oppia on kertynyt jo paljon ja sitä kertyy jatkuvasti lisää. Olen myös verkostoitunut useiden ammattilaisvalmentajien kanssa, joiden avustuksella syvennän osaamistani entisestään. Tarjoan ohjausosaamistani osana luento- ja työpajapalveluitani.

työelämä

Omakohtaisen kokemukseni kautta ymmärrän nykyajan työelämän haasteita monesta näkökulmasta. Muodollisen koulutuksen ja ammattiosaamisen ohella ihmisenä kasvamiseen liittyy monia puolia, joiden rooli työelämässä korostuu jatkuvasti enemmän. Yhä useammassa työssä ihmisiltä odotetaan itseohjautuvaa ja yrittäjämäistä ajattelua ja omalla persoonalla työskentelyä. Työelämä tulee entistä enemmän iholle.

Haluan auttaa asiakkaitani pysymään menossa mukana, mutta vetämään samalla terveitä rajoja. Kestäviä ratkaisuja ei revitä kenenkään selkänahasta, vaan niihin päädytään keskittymällä oleelliseen ja tukemalla yksilöllistä hyvinvointia.

Maailma kaipaa tiedettä, kriittistä ajattelua, rohkeita ihmisiä ja ajan hermolla pysyviä rakenteita, jotka antavat meidän panna töpinäksi.

Powered by WordPress.com.
%d bloggers like this: