Työpajat ja luennot

Autan organisaatioita kasvamaan, terävöittämään visiotaan ja toimimaan kestävästi – niin sosiaalisesti kuin ekologisesti. Alla esimerkkejä vetämistäni työpajoista, joiden aiheista voin pitää myös tiiviimpiä luentoja. Voin myös räätälöidä työpajan teeman täysin tarpeidenne mukaan. Kysy rohkeasti lisää!

Aihealueet

Viestintä

Toimiva viestintä on kaiken tiimi- ja asiakastyöskentelyn pohja. Ilman sujuvaa viestintää parhaatkin aikeet jäävät ideatasolle.

Sisäisen viestinnän sujuvuudessa avaintekijöitä ovat selkeät yhteisesti sovitut käytännöt, sekä niitä noudattamaan sitotutunut positiivisesti asennoitunut porukka. Asiakastyössä tarvitaan puolestaan joustavuutta, kunnioitusta sekä kykyä luoda luottamuksellista ilmapiiriä.

Tutustun mielelläni yhteisönne taustoihin ja opettelen tunnistamaan vahvuutenne sekä pullonkaulanne. Taustatyön pohjalta laadin juuri teille sopivan viestintätyöpajan, jossa yhdessä opettelemme vaalimaan sitä mikä toimii, korjaamaan sen mikä vuotaa.

Faktantarkistus

Faktantarkistus tänä päivänä on luku- ja uimataitoon verrattavissa oleva kansalaistaito ja oikean tiedon vaaliminen on sivistyksen jatkumisen edellytys. Internet on nopein keinomme hankkia tietoa, mutta se on myös pullollaan misinformaatiota, joka ottaa lukuisia vaikeasti tunnistettavia muotoja.

Faktantarkistustyöpajassa opitaan mm.

 • miten arvioidaan tiedon luotettavuutta
 • mistä tunnistaa luotettavan lähteen
 • erilaisia faktantarkistustekniikoita
 • faktantarkistustyökaluja
 • kriittistä ajattelua
 • tunnistamaan oman tiedon rajat
 • miten omat asenteemme tekevät meistä alttiita.

Faktantarkistaminen Internetissä on yhtä tärkeää, kuin liikennessäännöt liikenteessä. Kun tiiminne hallitsee faktantarkistamisen perusteet, vältytte noloilta tilanteilta, virheellisiltä lausunnoilta ja viestintäkriiseiltä.

Ekologisuus

Yhteisön ekologisuus on yhtälailla arjen käytännöissä, kuin suurissa päätöksissä. Liiketoiminta, palvelut, tuotteet, yhteisö, käytännöt, kulttuuri ja yksilöt – työpajassa nostetaan tarkasteluun kaikki organisaation tasot ja arvioidaan niitä ekologisen kestävyyden kannalta. Suunnittelemme yhdessä juuri teidän organisaatiollenne parhaat ratkaisut, jotka integroituvat luontevasti osaksi päivittäistä toimintaa ja luomme prosesseille ylläpito- ja jatkokehityssuunnitelmat.

Ekologisuus on ennenkaikkea ajattelutavoissa. Siksi työpajassa keskitytään jopa käytäntöjä enemmän tietotason kasvattamiseen ja asenteiden rakentavaan pohtimiseen. Työpaja alustetaan aimo annoksella ympäristöekologista tutkimustietoa, joka juurruttaa yhdessä linjatut toimenpiteet todellisuuteen ja antaa niille konkreettisen merkityksen.

Viherpesun aika on ohi! Maailma ei muutu, jos emme itse ole valmiita muuttumaan.

Tiimi

Organisaatiot odottavat työntekijöiltään yhteistyötaitoja poikkeuksetta, mutta usein töitä aloitettaessa kaikki huomio kiinnittyy itse tehtävään ja monet työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen liittyvät kysymykset voivat jäädä vaille vastausta.

 • Miten syntyy luottamus?
 • Miten luodaan ja ylläpidetään motivaatiota?
 • Mikä on kenenkin rooli ja millaista toimijuutta rooleihin liittyy?
 • Onko tiimissä valtarakenteita ja onko ne tehty näkyviksi?
 • Kokevatko tiimliäisten omistajuutta omaan työhönsä?
 • Kuinka epäkohdista voi raportoida ja kenelle?
 • Onko ylipäätään mahdollista tulla kuulluksi tai muuttaa mitään?

Jos yhteistyö takkuaa, tai motivaatio ja ryhmähenki ovat kaipaavat elvytystä, on tiimidynamiikkaa yleensä syytä tarkastella päivittäisiä käytäntöjä syvemmältä.

Tiimityöpajassa tuuletetaan ilmapiiriä ja luodaan arkirutiineja mielekkäämpiä kohtaamisia tiimliäisten välille niin yksilöittäin kuin ryhmässä. Harjoitellaan dialogisuutta ja selkeytetään sekä luodaan tarvittaessa uusia sääntöjä ja käytäntöjä. Lisäksi huolehditaan, että kaikki tulevat kuulluksi ja paneudutaan mahdollisiin epäkohtiin, jonka jälkeen niille kehitetään ratkaisut yhdessä sovittuja periaatteita noudattaen.

Työpaja on tarkasti räätälöity juuri teidän tarpeisiinne ja perustuu huolella tehtyyn taustatyöhön.

Työpajat ja luennot alkaen
1500
 • Tehdään jotain kehittävää!

Rating: 5 out of 5.

“Wanda on kiehtova yhdistelmä vastakohtia. Hän on huikea esiintyjä mutta rauhallinen kuuntelija, hulvaton mutta asiallinen, kriittinen mutta lempeä.

Siksi hän on ihmisten kanssa niin taitava. On pitkälti hänen ansiotaan, että kaikki soutavat samaan suuntaan monialaisessa tiimissämme, joka on täynnä erilaisia persoonia.”

Olli rundgren, toimitusjohtaja, Psyon games
Powered by WordPress.com.
%d bloggers like this: